Üriner İnkontinansta Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu – 2019

Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalının ortaklaşa düzenlediği Üriner İnkontinansta Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi 50. yıl Amfisi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Şerif Çanga Amfilerinde 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecektir.