Anabilim Dalı Başkanları


Prof. Dr. Ali Esat Birol
1945 – 1949

Prof. Dr. Şerif Çanga
1949 – 1974

Prof. Dr. Erkin Kandemir
1974 – 1982

Prof. Dr. Turhan Bayçu
1982 – 1985

Prof. Dr. Hikmet Yavuz
1985 – 1998

Prof. Dr. Ali Gürgüç
1998 – 1999

Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz
1999 – 2002

Prof. Dr. Gülay Kurtay
2002 – 2005

Prof. Dr. Sevgi Tezcan
2005 – 2008

Prof. Dr. Ruşen Aytaç
2008 – 2011

Prof. Dr. Gülay Kurtay
2011 – 2012

Prof. Dr. Cem Atabekoğlu
2012 – 2018

Prof. Dr. Feride Söylemez
2018 – 2019

Prof. Dr. Acar Koç
2019 –