Tarihçe

Klinik bir süre Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne bağlı olarak çalışmış ve 1945’te bağımsız bir klinik olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki yerini almıştır. 1949’da kliniğin sorumluluğunu Prof.Dr. Şerif Çanga devralmış ve 1955 yılında 6 katlı, 220 yataklı, içerisinde 200 kişilik dersanesi, poliklinik, röntgen ve laboratuarları olan, 4 ameliyathaneli yeni Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinin temeli atılmıştır. Büyük gayretler sonucunda 1967 yılında yeni bina hizmete açılmıştır. 1970 yılında alınan kürsü kararıyla bölümde Jinekoloji, Obstetrik, Jinekolojik Endokrinoloji ve Jinekolojik Onkoloji üniteleri oluşturulmuştur. 1974 yılında Prof.Dr. Şerif Çanga’nın emekli olmasından sonra Prof.Dr. Erkin Kandemir kürsü başkanı olmuş ve bu görevini 1982 yılına kadar sürdürmüştür. Klinik, 18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı resmi gazetede yayınlanmış bulunan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği uyarınca Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı olarak yeni bir akademik hüviyete sahip olmuştur. 1982 yılında Prof.Dr. Erkin Kandemir yerine bu görevi üç yıl süreyle yürütecek olan Prof.Dr. Turhan Bayçu atanmıştır. 1985’te Prof.Dr. Turhan Bayçu’nun emekli olmasıyla birlikte anabilim dalı başkanlığına Prof.Dr. Hikmet Yavuz atanmış ve 15 yıl süreyle bu görevi başarıyla sürdürmüştür. 1985 yılında, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yeni bir yapılanma olmuş ve Lazer, Perinataloji, Tüp Bebek Merkezi, Endoskopik Cerrahi ve Aile Planlaması ünitelerinin kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. Takibeden yıllarda, Menopoz Ünitesi de hizmete girmiş ve bütün üniteler özverili, emek yoğun çalışmalarla bir yandan başarılı akademik çalışmalara imza atarken, bir yandan da modernleşme süreçlerini devam ettirmişlerdir.
1999 yılında Prof.Dr. Ali Gürgüç’ten boşalan kürsü başkanlığına Prof.Dr. Sevim Dinçer Cengiz seçilmiştir. Bu tarihten itibaren klinik binasının modernleştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasında büyük bir atılım gerçekleştirilmiştir.

Müderris Asaf Derviş Paşa
Türkiye’nin ilk modern anlamdaki Kadın Doğum doktorudur. 1909 yılında Topkapı Sarayı surları içerisinde, Gülhane Askeri Tatbikat Okulu ve Hastanesi bünyesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğini kurmuş ve 1920 yılına kadar klinik direktörlüğünü yürütmüştür. Kadın Doğum ameliyatlarını Genel Cerrahiden alan ve uygulayan doktordur.
Prof. Dr. Refik Münir Keskingil (Refik Münir Paşa)
Gülhane Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Asaf Derviş Paşa’dan sonra gelen klinik direktörüdür (1921-1931)
Prof. Dr. Ali Esat Birol
1931-1949 yılları arasında Gülhane Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik direktörlüğü görevini yürütmüştür. 1941 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniği, diğer kliniklerle birlikte İstanbul’dan Ankara’ya Cebeci Hastanesi’ne nakledilmiştir ve hizmetlerine burada devam etmiştir. Bu süreçte Ankara’da kurulması planlanan Üniversite ve hastanenin kuruluş aşamasında görev almıştır.

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın-Doğum Kliniğinde, Cumhuriyeti devrinin ikinci Tıp Fakültesinin Ankara’da açılması için şart ve imkanların tam olduğu hakkında Klinik Şefi Prof. Birol tarafından bilgi veriliyor.